Δοχείο Αναρρόφησης 1lt

Δοχείο Αναρρόφησης 1lt

42,00

Δοχείο Αναρρόφησης 1lt

Χωρητικότητα 1 Lt

CA-MI_New_Aspiret_Brochure-1.pdf