Κάλυμμα για τις Μετώπες Burmeier

Κάλυμμα για τις Μετώπες Burmeier

270,00

Κάλυμμα για τις Μετώπες Burmeier

Πρόσθετο ξύλινο περίβλημα (εξωτερικό) για την απόκρυψη του πλαισίου, συμπεριλαμβανομένων των υλικών εγκατάστασης

Κατάλληλο για κρεβάτιοα του οίκου Burmeier: Allura II και Allura II 120, Dali II, Dali-Low Entry, Economic II

Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας