Κλιπ Μύτης για Σπιρομέτρηση

Κλιπ Μύτης για Σπιρομέτρηση

3,00

Κλιπ Μύτης για Σπιρομέτρηση

Συμβατό με τις συσκευές:

 • spirolab
 • spirolab II
 • spirolab III
 • spirolab III b/n
 • spirobank
 • spirobank usb
 • spirobank G
 • spirobank G usb
 • spirobank II
 • spirobank II new
 • spirotel
 • spirotel new
 • spirodoc
 • spirodoc old
 • spirodoc Spiro Only
 • Minispir new
 • Minispir light
 • Minispir
 • MiniSpir Oxy
 • MiniFlowmeter