Φλογοπαγίδα Συμπυκνωτή Οξυγόνου

Φλογοπαγίδα Συμπυκνωτή Οξυγόνου

19,75

Η φλογοπαγίδα οξυγόνου OxySafe προσφέρει  διπλής κατεύθυνσης θερμική ασφάλεια που βοηθάει στην πρόληψη πυρκαγιών οξυγόνου που προκαλούνται από τους ασθενείς που καπνίζουν, που χρησιμοποιούν κεριά, σόμπες ή άλλες συσκευές με φλόγες ενώ λαμβάνουν θεραπεία οξυγόνου. Τέτοιες πυρκαγιές είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες σε καταστάσεις όπου η οξυγονοθεραπεία παρέχεται στο οικιακό περιβάλλον όπου υπάρχει περιορισμένη επίβλεψη του ασθενούς. (Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία ΕΝ ISO 8359 rev. 1/7/2012).