Φλογοπαγίδα Συμπυκνωτή Οξυγόνου Bpr

Φλογοπαγίδα Συμπυκνωτή Οξυγόνου Bpr

10,00

Φλογοπαγίδα Συμπυκνωτή Οξυγόνου Bpr

Είναι διπλής κατεύθυνσης με θερμική ασφάλεια βοηθάει στην πρόληψη πυρκαγιών οξυγόνου που προκαλούνται από τους ασθενείς που καπνίζουν, που χρησιμοποιούν κεριά, σόμπες ή άλλες συσκευές με φλόγες ενώ λαμβάνουν θεραπεία οξυγόνου. Τέτοιες πυρκαγιές είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες σε καταστάσεις όπου η οξυγονοθεραπεία παρέχεται στο οικιακό περιβάλλον όπου υπάρχει περιορισμένη επίβλεψη του ασθενούς.

Το οξυγόνο επιταχύνει την καύση και σαν οξειδωτικό μέσο που είναι χρήζει ιδιαίτερης μεταχείρισης

Η φλογοπαγίδα συνδέεται κατά μήκος της ρινικής διάταξης και σε περίπτωση φλόγας διακόπτει την ροή του οξυγόνου με αποτέλεσμα την αποτροπή περαιτέρω επέκτασης της φλόγας

Σύμφωνα με την νομοθεσία της ΕΕ, που προβλέπει εγκατάσταση φλογοπαγίδας σε όλες τις πηγές Οξυγόνου κατ’ οίκον 

περιγραφη bpr